USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zawod-tlumacza-przysieglego-17146815

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/szczegolowy-sposob-przeprowadzenia-egzaminu-na-tlumacza-przysieglego-17154957

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wynagrodzenie-za-czynnosci-tlumacza-przysieglego-17154959

Kodeks tłumacza przysięgłego
https://tepis.org.pl/wp-content/uploads/Kodeks-zawodowy-t%C5%82umacza-przysie%CC%A8g%C5%82ego.pdf

Tabela stawek
http://www.zztp.pl/wp-content/uploads/2020/10/Stawki-na-strone.pdf

Czy tekst prawny i prawniczy jest tekstem specjalistycznym?
https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/kssip-kwartalnik-numer-4-15-2014.pdf

Z dziennika tłumaczki. Rozważania o RODO
http://freeling.pl/dziennikrodo/

Wskazówki dotyczące prowadzenia repertorium
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komisja-odpowiedzialnosci-zawodowej-tlumaczy-przysieglych-koz

Podobne wpisy