Podstawowe źródła wiedzy o zawodzie tłumacza przysięgłego

Podstawowe źródła wiedzy o zawodzie tłumacza przysięgłego

USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłegohttps://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zawod-tlumacza-przysieglego-17146815 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłegohttps://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/szczegolowy-sposob-przeprowadzenia-egzaminu-na-tlumacza-przysieglego-17154957 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24…